پژوهش‌های کاربردی مهندسی شیمی-پلیمر (ARCPE) - اهداف و چشم انداز